Proiect finantat prin programul Horizon2020 (GA:739530), a avut ca scop trecerea de la o retea constituita din facilitati de cercetare individuale catre o infrastructura de cercetare integrata si coordonata central.

ACTRIS a fost acceptat ESFRI in anul 2016, iar acest proiect a dezvoltat cadrul organizational, operational si strategic a infrastructurii centrale de cercetare. Activitatile au inclus aspectele juridice, de guvernanta, financiare, tehnice si administrative. Principalele rezultate ale acestui proiect de tip “faza pregatitoare” a fost elaborarea documentelor pregatite de a fi acceptate si semnate pentru infiintarea entitatii juridice centrale.

Proiectul s-a desfasurat in perioada 1 Ianuarie 2017 – 31 Decembrie 2019, avand un buget finantat de UE de 3.9 M€, consortiul fiind constituit din 28 de parteneri.

Mai multe informatii: https://cordis.europa.eu/project/id/739530