pexels-photo-203272ACTRIS-RO reprezinta componenta romaneasca a infrastructurii distribuite ACTRIS, pentru care Romania si-a afirmat sprijinul politic si financiar inca din faza de aplicatie la ESFRI.

ACTRIS este organizata ca o federatie de retele nationale ce reunesc diverse facilitati de top in domeniul cercetarii atmosferei, precum si facilitati centrale – Sediul Central, Centrul de Date si cinci Centre de Calibrare-care coordoneaza si integreaza activitatile infrastructurii. In stadiul operational, ACTRIS va oferi acces la baza de date prelevate din atmosfera, oportunitati de cercetare si dezvoltarea de noi directii de cercetare, calibrarea echipamentelor de cercetare, dezvoltarea de noi tehnologii, precum si educarea unei comunitati vaste de utilizatori: cercetatori, factori de decizie politica, diversi utilizatori din sectorul public si privat.  Valoarea infrastructurii ACTRIS in stadiul operational este estimata la 450 de milioane de euro, cu o cifra de afaceri anuala de aproximativ 50 de milioane de euro.