Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivate 2014-2020

Obiectivul general al proiectului a fost crearea unei infrastructuri de nivel mondial pentru observarea si caracterizarea mediului prin metode optoelectronice avansate, relevanta pentru segmentul de sol din programul ESA de observare a Terrei, si componenta integranta a infrastructurilor pan-europene de cercetare ACTRIS-RI si InGOS.

Proiectul s-a desfasurat in perioada 26 Noiembrie 2016 – 30 Aprilie 2021, avand o asistența financiară nerambursabilă este de 57.260.630,70 lei.

Mai multe informatii: http://ceo-terra.inoe.ro/