Proiect finantat prin programul Horizon2020 (GA:654109), a avut ca scop integrarea statiilor de observare de la sol pentru masuratori pe termen lung ale aerosolilor, norilor si a gazelor minore, valorificand activitatea proiectului finantat prin proiectul FP7/ACTRIS.

ACTRiS-2 a imbunatatit sistematic colectarea, procesarea si distribuirea a datelor si rezultatelor obtinute de reteaua distribuita la nivel european, ajungand ca acestea sa fie incluse in aplicatiile de modelare, in mod special in implementarea serviciilor climatice si atmosferice. Proiectul s-a desfasurat in perioada 1 Mai 2015 – 30 Aprilie 2019, avand un buget finantat de UE de 9.5 M€, consortiul fiind constituit din 31 de parteneri.

Mai multe informatii: https://cordis.europa.eu/project/id/654109