Proiect cofinantat prin programul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, tip de proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru institutii publice de CD/universitati, apelul POC/448/1/1, Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru institutii publice de CD/universitati – Sectiunea F 2018.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri de nivel mondial pentru observarea și caracterizarea atmosferei terestre prin metode de teledetecție avansate, cu scopul de a îndeplini criteriile de facilitate națională integrată a infrastructurii pan-europene de cercetare ACTRIS-RI și obiectiv de interes major pentru segmentul de observare de la sol din programul ESA de observare a Terrei. Infrastructura creată va include facilități de observare de la sol, laboratoare asociate și centre de date care vor contribui semnificativ la activitățile de cercetare axate pe observarea Pământului.

Proiectul se desfasoara in perioada 17 Iulie 2020 – 31 Decembrie 2023, avand o asistenta financiara nerambursabila este de 22.149.238,01 lei.

Mai multe informatii: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/dezvoltareainfrastructurii-actris-ubb-cu-scopul-de-a-contribui-la-cercetarea-paneuropeana-privind-compozitia-atmosferei-si-schimbarile-climatice/